Disclaimer

Op de inhoud van deze website waaronder alle teksten, afbeeldingen, foto's, scripts, geluidsfragmenten en videofragmenten rust © copyright.

Er mag dan ook niets van deze website worden gebruikt of gedupliceerd op welke wijze dan ook, zonder daarvoor schriftelijk toestemming te hebben ontvangen van "Wellness Massage by Stephanie".

Wellness Massage by Stephanie zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze website, maar geeft aangaande dit geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Wellness Massage by Stephanie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek (of het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.wellnessmassagebystephanie.nl of uit het afgaan op informatie die op de website wordt verstrekt.